Fizetés

A résztvevő a megrendelt szolgáltatások díját a kedvezményes fizetési határidőig, de legkésőbb október 15-ig köteles a Club Service Kft. bankszámlájára átutalni.
Bankszámlaszám: 12052712-01398410-00100009

A részvételi díj összegének átutalásakor a közlemény rovatban a visszaigazoló e-mailben szereplő “R…..” regisztrációs kódszámot és a jelentkező pontos nevét fel kell tüntetni. Ennek hiányában a szervező iroda nem vállal felelősséget a beérkezett összeg azonosításáért.

A jelentkezés visszaigazolását követően és a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése után haladéktalanul intézkedünk az Áfa törvény 17§ és 43§ (2) bekezdésének megfelelő számla kiállításáról és megküldéséről.

 

Díjbekérő

Intézmények, gazdasági társaságok részére a befizetés elindításához igény esetén díjbekérőt küldünk. Ez iránti igényét az alábbi e-mail címen jelezheti: clubservice@clubservice.hu

 

Számlázás

A jelentkezéskor megjelölt díjról és szolgáltatásokról a szervezőiroda elektronikus számlát állít ki a jelentkező által megadott számlázási címre.
A Club Service Kft jogosult elektronikus számlák kiállítására, illetve ezen számlák e-mailben történő kézbesítésére, mely számlákat a számla befogadója eredeti dokumentumnak tekint.
A Club Service Kft. papír formátumú számlákat abban az esetben állít ki, amennyiben a megrendelő ezt az igényét a regisztráció során jelzi a szervezőirodának.
A számlafizető felelősséget vállal azért, hogy az elektronikus számlákat a vonatkozó helyi törvényeknek megfelelően kezeli.
Az elektronikus számlát a szervezőiroda a megadott e-mail címre küldi el. Kérjük, hogy a számlázásra vonatkozó rovatot feltétlenül töltse ki, valamint adja meg a kontaktszemély nevét, e-mail címét és telefonszámát, akivel a számlázás ügyében – szükség esetén – a szervezőiroda felveheti a kapcsolatot.
Amennyiben a számlázási rovatot hiányosan tölti ki, megrendelését nem áll módunkban elfogadni! A számlázási nevet, címet és e-mail címet kérjük olvashatóan és pontosan megadni!
Számlával kapcsolatos reklamációt a számla kézhezvételét követő 8 napon belül fogad el a szervezőiroda. Ennek feltétele az indokot tartalmazó kísérőlevél elküldése.
Határidőn túl számlát módosítani, illetve sztornózni nincs lehetőség!

Jelentkezése akkor válik véglegessé, amikor a megrendelt szolgáltatások költségei – a rendezvényt megelőzően, de legkésőbb 2017. október 15-ig – beérkeznek a szervezőiroda bankszámlájára.

 

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (PDF fájl – 340kb)