A szakmai anyagok típusai

A XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia követi a nemzetközi tudományos konferenciák formai kereteit és kialakult szokásait. Feladatának tekinti, hogy segítse a résztvevőket eredményeik nemzetközi megmérettetésére való felkészülésében.

A konferenciára különböző típusú (szimpózium, tematikus előadás, poszter) szakmai anyagokkal lehet jelentkezni. Minden szakmai anyagot kizárólag elektronikus úton, a Szakmai anyagok feltöltése oldalon lehet benyújtani. A szakmai anyagok feltöltése – a típustól és a résztvevők számától függetlenül – kizárólag akkor sikeres, akkor kerülhet sor bírálatukra, ha minden szerzője regisztrál a konferencia honlapján (Regisztráció). Egy résztvevő első szerző maximum kétszer lehet, ezen kívül egy esetben lehet szimpóziumi elnök és egy esetben opponens. Egy szimpóziumi vagy tematikus előadásnak, illetve egy poszternek maximum öt szerzője lehet.

 

Szimpózium

A szimpóziumot annak elnöke szervezi, moderálja, illetve ő kéri fel az opponenst is. Egy szimpózium minimum 4 és maximum 5 előadásból állhat. Időtartama 90-105 perc. Ez idő alatt hangzik el a 4 vagy 5 előadás, az opponensi értékelés, valamint az érdeklődők által feltett kérdések és az arra adott válaszok. A szimpózium összefoglalóját, valamint az előadások absztraktjait a szimpózium elnöke nyújtja be, és csak ő kapja meg a bírálatot, amiről tájékoztatja a szimpózium résztvevőit.

 

Tematikus előadás

A tematikus előadásokra a Tudományos Programbizottság által szervezett tematikus szekciókban kerül sor. Egy szekció 90-105 perces, 4 vagy 5 előadást tartalmaz, mindegyiket hozzászólás, vita követi, amit a Tudományos Programbizottság által felkért szekcióelnök moderál.

 

Poszter

A posztereket a Tudományos Programbizottság által szervezett poszter szekcióban mutatják be a résztvevők. Az állványokra maximum 90×120 cm posztert lehet elhelyezni. A poszter szekció 90-105 perces, tartalmazza a poszterek egyenkénti – maximum 6 perces – bemutatását, illetve az érdeklődők, résztvevők által feltett kérdéseket és a válaszokat. A poszterszekciót a Tudományos Programbizottság által felkért szekcióelnök vezeti le.

 

Az idei konferencián, az elmúlt évhez hasonlóan kerekasztal-beszélgetésekre és műhelyfoglalkozásokra is sor kerül. A kerekasztal-beszélgetés résztvevőire és a műhelyfoglalkozások vezetőire a Tudományos Programbizottság tesz javaslatot és kéri fel őket. A kerekasztal-beszélgetések szorosan kapcsolódnak a konferencia központi témájához, a pedagógusképzés és inklúzió kérdéseihez; a műhelyfoglalkozások elsősorban a köz- és a felsőoktatást egyaránt érintő kérdésekkel, problémákkal és lehetőségekkel foglalkoznak.

A XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia a neveléstudományi kutatók szakmai közéletének vezető fóruma is egyben. A konferencia idején kerül sor a Pedagógiai Tudományos Bizottság nyilvános ülésére, de lehetőséget biztosítunk valamennyi a Bizottság mellett működő Albizottság számára is nyilvános ülések, önálló programok (könyvbemutatók stb.) szervezésére is. Ennek bejelentését az Albizottság elnöke vagy titkára teheti meg, e-mailben (kerulo.judit@nye.hu) 2017. szeptember 15-ig.

A konferencia munkanyelve a magyar és az angol. A tematikus előadások, szimpóziumok, poszterek absztraktjai mindkét nyelven benyújthatóak. A konferencia információs anyagai magyarul készülnek, de az előadások, szimpóziumok, poszterek nyelve lehet magyar vagy angol is. Tolmácsolás egyik esetben sincs.

A szakmai anyagok jellemzői
A szakmai anyagok feltöltése előtt minden résztvevőnek regisztrálnia kell a honlapon (Regisztráció). A szakmai anyagok feltöltése a regisztráció során kapott jelszóval és elektronikus címmel lehetséges a Szakmai anyagok kezelése menüben.
A szakmai anyag összefoglalója az absztrakt. Minden absztrakt – beleértve a szimpózium összefoglalóját is – minimum 2000, maximum 3000 karakter (szóközökkel) lehet.
Hivatkozást nem kötelező, azonban irodalomlistát még hivatkozás esetén sem kell megadni az absztrakt végén. Az absztrakt nem tartalmazhat olyan információt (pl. név, intézmény), amely egyértelműsíti annak szerzőjét. Amennyiben ez megtörténik, a Tudományos Programbizottság elutasítja a szakmai anyagot, aminek ismételt benyújtására nincs lehetőség.

A feltöltés során kötelező megadni:

  • szerző neve, elektronikus címe (amivel regisztrál), intézménye
  • prezentáció címe
  • három, a témát jól tükröző kulcsszó (szimpózium esetén az összefoglalónál is külön)
  • az absztrakt elméleti vagy empirikus munka eredménye

Opcionális:

  • pályázat, támogató szervezet megadása

  
Tematikus előadás

A tematikus előadás absztraktja (2000¬–3000 karakter szóközökkel) tartalmazza az elméleti vagy empirikus munka célját, elméleti kereteit, módszereit (eszköz, minta, adatfelvétel, elemzési eljárás), eredményeit, következtetéseit, elméleti és gyakorlati relevanciáját.

 

Szimpózium

Szimpózium-összefoglaló
A szimpózium összefoglalója (2000¬–3000 karakter szóközökkel) a szimpózium célját, a téma elméleti és gyakorlati beágyazottságát és relevanciáját, valamint az előadások rövid leírását tartalmazza.

Szimpózium előadás
A szimpózium előadás absztraktja (2000¬–3000 karakter szóközökkel) tartalmazza az elméleti vagy empirikus munka célját, elméleti kereteit, módszereit (eszköz, minta, adatfelvétel, elemzési eljárás), eredményeit, következtetéseit, elméleti és gyakorlati relevanciáját.

 

Poszter

A poszter absztraktja (2000¬–3000 karakter szóközökkel) tartalmazza az elméleti vagy empirikus munka célját, elméleti kereteit, módszereit (eszköz, minta, adatfelvétel, elemzési eljárás), eredményeit, következtetéseit, elméleti és gyakorlati relevanciáját.

 

Bírálati szempontok és végső döntés
A benyújtott szakmai anyagokat a Tudományos Programbizottság által felkért két, független bíráló értékeli. A bírálati folyamat titkos, sem a bíráló nem ismeri a bírált munka szerzőjét (szerzőit), sem a bírált munka szerzője a bírálót, a bírálókat.
Tematikus előadás és poszter esetében a szerzők, szimpóziumoknál a szimpózium vezetők megkapják a bírálat eredményét és annak indoklását. Nyilvánosságra csak az elfogadott tematikus előadások, szimpóziumi előadások és poszterek listája kerül.
Az értékelés egyformán történik szimpóziumi és tematikus előadás, illetve poszter esetében. Külön szempontok alapján értékelik viszont az elméleti és az empirikus jellegű szakmai anyagokat (erről a feltöltéskor maga a szerző nyilatkozik), illetve a szimpózium összefoglalóját.

Elméleti munka

1.Elméleti beágyazottság, az elmélet részletezettsége
2.Elemzési szempontok, relevanciájuk
3.Eredetiség
4.Általános minőség, szerkezet, stílus
5.Elméleti és gyakorlati jelentőség

Empirikus munka

1.Elméleti beágyazottság
2.Célok, kutatási kérdések, hipotézisek, alkalmazott módszerek
3.Eredmények bemutatása, értelmezése
4.Általános minőség, szerkezet, stílus
5.Elméleti és gyakorlati jelentőség

Szimpózium összefoglalója

1.Célok
2.Koherencia
3.Általános minőség, szerkezet, stílus
4.Elméleti és gyakorlati jelentőség

Mindegyik kategóriában 0 és 5 közötti pontszámmal értékelik a bírálók a szakmai anyagot, és rövid szöveges értékelést is írnak. Ha a két bíráló által adott összpontszám között 10 vagy ennél nagyobb a különbség, a Tudományos Programbizottság harmadik bírálót kér fel az értékelésre.

A bírálók értékelésének maximális figyelembevételével a végső döntést a Tudományos Programbizottság hozza meg az elméleti és az empirikus munkáknál külön-külön meghatározott ponthatár alapján. A döntés lehet: (1) elfogadva; (2) elutasítva; (3) átsorolva.

Elutasítás esetén nincs mód a szakmai anyag javítására és újbóli benyújtására. Az átsorolás azt jelenti, hogy a szimpóziumi előadás tematikus előadásként, a tematikus előadás poszterként szerepelhet a programban. Átsorolt szakmai anyag esetében a szerző nyilatkozhat (onk2017@clubservice.hu) arról, hogy ebben a formában nem kívánja bemutatni munkáját. Ennek formájáról és határidejéről az értékelés megküldésével egyidőben kapnak tájékoztatást az érintettek.

Az elfogadás nem jár automatikusan együtt a szakmai anyag konferenciakötetben való megjelenésével. Ez csak abban az esetben történik meg, ha a résztvevő a meghatározott határidőig befizeti a konferenciadíjat.